Nakon učestalih pokušaja upada u mail server preko SASL-a aktiviran je sistem za prevenciju upada za nevedeni softverski sistem za sigurnosnu autorizaciju korisnika. Navedeni sistem blokira IP adrese nakon određenog broja neuspješnih autentikacija.