ISPConfig je upgradeovan na zadnju stable verziju 3.0.5.4. Upgrade donosi podršku za:

- Apache 2.4,
- Funkcionalnost gdje klijenti samo mogu dodavati NginX direktive,
- Postavke komplikovanosti lozinki kao sto minimalan broj karaktera,
- Podrška za više email adresa u polju "send copy to",
- Klijenti se mogu dodijeliti drugim Reselleru.