Danas je kompletirana CPU nadogradnja Rainbow servera. CPU kapaciteti su povecano za 100%.