Danas je aktivirano dnevno skeniranje malware sadržaja za web datoteke što pored redovnog virus skeniranja predstavlja dodatni vid zaštite.