Zavrsena ja PHP nadogradnja na verziju 5.4. Pored boljih performansi i novih mogućnosti nova verzija je izbacila podršku za:

- Register globals, magic quotes i safe mode,
- Break/continue $var sintaksu,
- Ini opcija allow_call_time_pass_reference.

Zadana vrijednost za default_charset od sada je "UTF-8",