BASIC Paket

120 KM

Godišnje

  • 2 GB prostora
  • 20 GB transfer
  • Besplatna domena
  • 3 Hostane domene
  • PHP, Perl, Python, Ruby
  • ISPConfig Control Panel
  • MySQL 5.6
  • Daily Backup