PRO Paket

240 KM

Godišnje

  • 3 GB prostora
  • 35 GB transfer
  • Besplatna domena
  • 3 Hostane domene
  • PHP, Perl, Python, Ruby
  • ISPConfig Control Panel
  • MySQL 5.6
  • Daily Backup