Namjena ovog dokumenta je da navede koje garancije pružamo za nesmetan rad i dostupnost korisničke web stranice, šta sve ne spada u te garancije te šta se poduzima u slučaju da te garanciju nisu ispoštovane.

1. Dostupnost mreže

Garantujemo 95% dostupnost mreže u data centrima gdje su locirani serveri. Najavljeni radovi ne ulaze u ovu garanciju.

2. Dostupnost servera

Garantujemo 95% dostupnost servera. U ovu garanciju ne ulaze greške za koje je zaslužan korisnik, najavljeni radovi te sporazumni prekidi dostupnosti koji su vezani sa nadogradniom servisa ili migracijom istih.

3. Dostupnost podrške

Garantujemo 95% dostupnost našem timu za tehničku podršku tokom radnog vremena od 9 do 17 sati te putem email podrške nakon radnih sati. Gubitak kontakt informacija našeg tima za tehničku podrčku je izuzet iz ove garancije.

4. Proaktivna podrška

U slučaju kvara garantujemo otklanjanje istog u roku od dva sata od identifikacije kvara. U ovu garanciju ne ulaze greške za koje je zaslužan korisnik, najavljeni radovi te sporazumni prekidi dostupnosti koji su vezani sa nadogradniom servisa ili migracijom istih.

5. Naknada kupcima

U slučaju kršenja jedne od garancija ovog dokumenata, kupac ima pravo na naknadu u vidu umanjenog računa za sljedeći obračunski period.