U nastavku se nalaze paketi usluga koje nudimo.

Web hosting

START Paket

72 KM

Godišnje

 • 1 GB HD Space
 • 20 GB transfer
 • Besplatna domena
 • 3 Hostane domene
 • PHP, Perl, Python, Ruby
 • ISPConfig Control Panel
 • MySQL 5.6
 • Daily Backup
 • Web hosting

BASIC Paket

120 KM

Godišnje

 • 2 GB prostora
 • 20 GB transfer
 • Besplatna domena
 • 3 Hostane domene
 • PHP, Perl, Python, Ruby
 • ISPConfig Control Panel
 • MySQL 5.6
 • Daily Backup
 • Web hosting

PRO Paket

240 KM

Godišnje

 • 3 GB prostora
 • 35 GB transfer
 • Besplatna domena
 • 3 Hostane domene
 • PHP, Perl, Python, Ruby
 • ISPConfig Control Panel
 • MySQL 5.6
 • Daily Backup
 • Web hosting

SUPER Paket

300 KM

Godišnje

 • 4 GB prostora
 • 100 GB transfer
 • Besplatna domena
 • 3 Hostane domene
 • PHP, Perl, Python, Ruby
 • ISPConfig Control Panel
 • MySQL 5.6
 • Daily Backup
 • Web hosting

VPS Hosting

VPS Managed Start

85 KM

Mjesečno

 • RAM 2 GB
 • 100 GB SATA
 • 1 vCora
 • Bandwith: 100Mbit/s
 • Debian/Ubuntu
 • NginX web server
 • Postfix mail server
 • Backup - dnevni
 • ISPConfig Control Panel
 • Telefonska podrška radnim danima od 9 – 17h
 • E-mail podrška 24/7
 • Monitoring servisa
 • VPS Managed Hosting

VPS Managed Basic

99 KM

Mjesečno

 • RAM 4 GB
 • 250 GB SATA
 • 2 vCora
 • Bandwith: 100Mbit/s
 • Debian/Ubuntu
 • NginX web server
 • Postfix mail server
 • Backup - dnevni
 • ISPConfig Control Panel
 • Telefonska podrška radnim danima od 9 – 17h
 • E-mail podrška 24/7
 • Monitoring servisa
 • VPS Managed Hosting

VPS Managed Pro

120 KM

Mjesečno

 • RAM 8 GB
 • 700 GB SATA
 • 4 vCora
 • Bandwith: 100Mbit/s
 • Debian/Ubuntu
 • NginX web server
 • Postfix mail server
 • Backup - dnevni
 • ISPConfig Control Panel
 • Telefonska podrška radnim danima od 9 – 17h
 • E-mail podrška 24/7
 • Monitoring servisa
 • VPS Managed Hosting

VPS Managed Super

180 KM

Mjesečno

 • RAM 16 GB
 • 1000 GB SATA
 • 8 vCora
 • Bandwith: 100Mbit/s
 • Debian/Ubuntu
 • NginX web server
 • Postfix mail server
 • Backup - dnevni
 • ISPConfig Control Panel
 • Telefonska podrška radnim danima od 9 – 17h
 • E-mail podrška 24/7
 • Monitoring servisa
 • VPS Managed Hosting

TeamViewer tehnička podrška

Support Start

50 KM

Mjesečno

 • 2 sata mjesečno podrške
 • Neoskorišteni sati se mogu prenositi u sljedeći mjesec.
 • Podrška putem TeamViewer programa
 • Tehnička podrška

Support Basic

80 KM

Mjesečno

 • 4 sata mjesečno podrške
 • Neoskorišteni sati se mogu prenositi u sljedeći mjesec.
 • Podrška putem TeamViewer programa
 • Tehnička podrška

Support Pro

100 BAM

Mjesečno

 • 10 sata mjesečno podrške
 • Neoskorišteni sati se mogu prenositi u sljedeći mjesec.
 • Podrška putem TeamViewer programa
 • Tehnička podrška

Support Super

120 KM

Mjesečno

 • 15 sata mjesečno podrške
 • Neoskorišteni sati se mogu prenositi u sljedeći mjesec.
 • Podrška putem TeamViewer programa
 • Tehnička podrška

ZIMBRA E-mail hosting

ZM Start

50 KM

Mjesečno

 • 25 email adresa
 • 50 GB Prostora
 • Telefonska podrška radnim danima od 9 – 17h
 • E-mail podrška 24/7
 • Bogato korisničko sučelje
 • Pojednostavljena administracija
 • Menadžment kontakata
 • Mobilnost
 • Grupni kalendari
 • Zimbra email i desktop klijenti
 • Zimbra E-Mail Hosting

ZM Basic

100 KM

Mjesečno

 • 50 email adresa
 • 150 GB Prostora
 • Telefonska podrška radnim danima od 9 – 17h
 • E-mail podrška 24/7
 • Bogato korisničko sučelje
 • Pojednostavljena administracija
 • Menadžment kontakata
 • Mobilnost
 • Grupni kalendari
 • Zimbra email i desktop klijenti
 • Zimbra E-Mail Hosting

ZM Pro

150 KM

Mjesečno

 • 75 email adresa
 • 250 GB Prostora
 • Telefonska podrška radnim danima od 9 – 17h
 • E-mail podrška 24/7
 • Bogato korisničko sučelje
 • Pojednostavljena administracija
 • Menadžment kontakata
 • Mobilnost
 • Grupni kalendari
 • Zimbra email i desktop klijenti
 • Zimbra E-Mail Hosting

ZM Super

200 KM

Mjesečno

 • 100 email adresa
 • 500 GB Prostora
 • Telefonska podrška radnim danima od 9 – 17h
 • E-mail podrška 24/7
 • Bogato korisničko sučelje
 • Pojednostavljena administracija
 • Menadžment kontakata
 • Mobilnost
 • Grupni kalendari
 • Zimbra email i desktop klijenti
 • Zimbra E-Mail Hosting